SIEZ siez siez
SIEZ
siez
siez

STŘEDOEVROPSKÝ INSTITUT EKOLOGIE ZVĚŘE, Z.Ú.

je mezinárodně působícím výzkumným, vzdělávacím a informačním centrem. Jeho posláním je podpora myslivosti a ochrany přírody ve středoevropském prostoru bez ohledu na státní hranice. Funkčně i organizačně je velmi úzce propojen se svými sesterskými institucemi v České republice, Rakousku a na Slovensku. Široká mezinárodní spolupráce umožňuje zavádět do české myslivecké praxe nejlepší odborné zkušenosti a nové poznatky z celého středoevropského regionu.

Činnost Institutu se soustředí do následujících oblastí:

  1. Zajišťování činnosti mezinárodního koordinačního a informačního centra pro výzkum ekologie a managementu zvěře v podmínkách současné kulturní krajiny.
  2. Podpora realizace výzkumných projektů, zaměřených na problematiku ekologie zvěře a jejího účelného mysliveckého obhospodařování.
  3. Organizování vědeckých a odborných seminářů, konferencí, workshopů, školení a dalších pracovních setkání na národní i mezinárodní úrovni.
  4. Vydavatelská a publikační činnost za účelem zavádění nových odborných poznatků do praxe.