Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s. (SIEZ)

je mezinárodně působícím výzkumným, vzdělávacím a informačním centrem. Jeho posláním je podpora myslivosti a ochrany přírody ve středoevropském prostoru bez ohledu na státní hranice. Funkčně i organizačně je velmi úzce propojen se svými sesterskými institucemi v České republice, Rakousku a na Slovensku. Široká mezinárodní spolupráce umožňuje zavádět do české myslivecké praxe nejlepší odborné zkušenosti a nové poznatky z celého středoevropského regionu.

Činnost Institutu se soustředí do následujících oblastí:

  • Zajišťování činnosti mezinárodního koordinačního a informačního centra pro výzkum ekologie a managementu zvěře v podmínkách současné kulturní krajiny.
  • Podpora realizace výzkumných projektů, zaměřených na problematiku ekologie zvěře a jejího účelného mysliveckého obhospodařování.
  • Organizování vědeckých a odborných seminářů, konferencí, workshopů, školení a dalších pracovních setkání na národní i mezinárodní úrovni.
  • Vydavatelská a publikační činnost za účelem zavádění nových odborných poznatků do praxe.

Partnerská pracoviště

Institut ekologie zvěře VFU Brno (IEZ VFU)

Institut ekologie zvěře VFU Brno je organizační součástí Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Mezi jeho hlavní úlohy patří provádění mysliveckého a ekologického výzkumu nejen v České republice, ale v rámci úzké spolupráce s dalšími partnerskými pracovišti Středoevropského institutu ekologie zvěře v sousedních zemích. Dalším předmětem jeho činnosti je předávání odborných informací a poradenská činnost pro českou mysliveckou praxi. V tomto ohledu je Institut ekologie zvěře VFU Brno významným partnerem pro myslivecké organizace a příslušné orgány státní správy.

Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie, Wien

Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie sídlící ve Vídni zabezpečuje výzkumné projekty a udržuje kontakty s mysliveckou praxí a správou v České republice.

Medzinárodné pracovisko výživy a ekologie zveri pri CVŽV Nitra

Medzinárodné pracovisko výživy a ekologie zveri pri CVŽV Nitra provádí speciální výzkum zaměřený na problematiku fyziologie výživy a potravní ekologie zvěře. Zároveň zabezpečuje kontakty s mysliveckou praxí a příslušnými institucemi na Slovensku.


                                                                                          

jelenzapad SS            mapaBWN