srna2 img

Přehled činností

Přehled

cinnosti 1foto cinnosti 2foto

ODBORNÉ PORADENSTVÍZajišťujeme vypracování opatření k optimalizaci mysliveckého hospodaření zahrnující:

 1. posouzení situace zvěře v honitbách
 2. zjištění úživnosti prostředí v honitbách
 3. zjištění dodatečných potravních nároků zvěře v návaznosti na podmínky daného prostředí
 4. vypracování opatření na zlepšení životních podmínek zvěře
 5. cílená opatření na zlepšení prostředí
 6. cílená opatření ke zkvalitnění péče o zvěř
 7. řešení zdravotní problematiky zvěře
 8. vyšetření zdravotního situace zvěře
 9. opatření na zlepšení zdravotního stavu zvěře
 10. zpracování návrhů na zlepšení efektivnosti lovu zvěře
 11. myslivecké plánování
 12. způsob provádění lovu

       

PROJEKTYstránka se připravuje

VÝROČNÍ ZPRÁVYstránka se připravuje