liska2 img

Konference a semináře

 

Středoevropský institut ekologie zvěře, z.ú. organizuje odborné konference, semináře, workshopy a pracovní setkání zaměřené na různá témata týkající se ekologie zvěře, myslivosti a biodiverzity prostředí

Cílem těchto aktivit je výměna informací a zkušeností v odborných kruzích a předávání poznatků do praxe na národní i mezinárodní úrovni