Konference 2011

Game Meat Hygiene in Focus 2012


Dne 1.6.2011 Horka nad Moravou, Lovecká chata

Témata konference:
VVS Verměřovice, 40 let výroby minerálních krmiv, Ing. Václav Brynda
VVS Verměřovice, výroba krmiv, Ing. Ondřej Faltus
Historie a současný chov mufloní zvěře v ČR, RNDr. Jiří Zbořil
Malé plicnivky mufloní zvěře, Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Paratuberkulóza, stále hrozící nebezpečí u muflonů, Prof.MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Principy výživy mufloní zvěře, Prof. Ing. Jiří Zelenka,CSc.
Morfologie, růst a hodnocení mufloních toulců, MVDr. Pavel Forejtek, CSc.
Současný stav chovu mufloní zvěře ve slovenských oborách, Dipl. Ing. Josef Gibl
Časopis Myslivost, historie, současnost a budoucnost, Ing. Jiří Kasina
Chov mufloní zvěře ve volné honitbě BOR Machov,Jiří Scholz, Prof. RNDr. Jiří Lamka CSc.
Historie, současnost a budoucnost mufloní zvěře v LZ Židlochovice, Ing. Jiří Špunar

ČERNÁ ZVĚŘ - stále aktuální problém

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 14.10.2011
14. 10. 2011 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnila konference Černá zvěř - stále aktuální problém

cernazver2011ss

  • Středoevropský institut ekologie zvěře
  • Institut ekologie zvěře VFU Brno


ve spolupráci s
Českomoravskou mysliveckou jednotou a OMS Žďár nad Sázavou
Státní veterinární správou ČR
a pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR

pořádali dne 14.října 2011 ve Žďáru nad Sázavou,
Komenského 1/1190 (v budově Hasičské vzájemné pojišťovny)
odbornou konferenci s mezinárodní účastí na téma Černá zvěř – stále aktuální problém

SEZNAM PŘEDNESENÝCH REFERÁTŮ

Antipredační chování prasete divokého...
Historie prasete divokého v českých zemích...
Legislativní a nelegislativní opatření ve vztahu k černé zvěři...
Možnosti odhadu početnosti prasete divokého v lesním prostředí...
Novela veterinárního zákona z hlediska masa volně žijící zvěře...
Obhospodarovanie diviačej zveri na Slovensku...
Zkušenosti s odchytem černé zvěře...
Preference odrůd kukuřice a ozimé pšenice při hledání potravy černou zvěří...
Reprodukční a morfometrická charakteristika prasete divokého v ČR...
Trichinelóza černé zvěře v České republice...
Trvale působené škody divokými prasaty na polních kulturách v Zemědělském družstvu vlastníků Fryšták v okrese Zlín...
Vakovka střevní (Balantidium coli) a její výskyt u prasete divokého na Moravě...
Výskyt patogenních mikroorganismů ve střevě a na svalovině divokých prasat...
Vyšetřování volně žijící zvěře na přítomnost svalovce...
Vývoj lovu černé zvěře ve střední Evropě...
Význam a rizika přikrmování a vnadění pro výživu prasete divokého...
Zkušenosti s hospodařením a odlovem černé zvěře u podniku VLS divize Lipník n. B., honitba Libavá...
Zkušenosti s preventivními opatřeními proti vzniku škod černou zvěří...
Zkušenosti s vývojem problému „černá zvěř"...