Konference 2012

Game Meat Hygiene in Focus 2012


Ve dnech 11. - 12. října 2012 se na půdě Veterinární univerzity ve Vídni uskutečnila mezinárodní vědecká konference

"Game Meat Hygiene in Focus", jejímž organizátorem byl

  • Ústav hygieny a technologie masa a nauky o potravinách
  • Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
  • Středoevropský institut ekologie zvěře


Zajíc a králík v současné krajině

  • Středoevropský institut ekologie zvěře
  • Institut ekologie zvěře VFU Brno,
  • Ekologická komise ČMMJ
  • Okresní spolek ČMMJ Olomouc

ve spolupráci s  Ministerstvem zemědělství ČR

pořádali dne 20. dubna 2012 v Horce nad Moravou
odbornou konferenci z cyklu „Drobná zvěř" na téma "Zajíc a králík v současné krajině"

Pozvánka na konferenci:

ZajicHorka2012 pozvanka

PROGRAM KONFERENCE ZDE

 

REFERÁTY Z KONFERENCE „Zajíc a králík v současné krajině"
Dynamika výskytu tularemie v Kraji Vysočina a její veterinární kontrola
Chov drobné zvěře na Roudnicku
Populačná dynamika zajaca poľného (Lepus aeuropaeus) na Slovensku v rokoch 2010-2011 a manažment zajačej zveri v poľovných oblastich pre malú zver
Populační hustota králíka divokého a zdravotní problémy, které mohou populační pokles ovlivňovat
Praktické zkušenosti se zajícem polním v honitbě Křelov
Reprodukcia zajaca poľného v experimentálnom klietkovom chove a jeho adaptácia do prírody
Reprodukční ukazatele, vývoj početních stavů a faktory ovlivňující populační dynamiku zajíce polního v modelové honitbě Němčice nad Hanou
Tularemie a brucelóza - ČR
Vliv klimatických faktorů a predace na populační dynamiku zajíce polního
Vliv negativních faktorů prostředí a lovu na populace zajíce polního
Výskyt tularemie zajíců v jihočeském kraji ve vztahu k výskytu onemocnění tularemií u člověka
Vývoj početních stavů a současná situace zajíce polního ve střední Evropě

Významné aspekty v chove jeleňovitých 2012

 

Konference:
"Významné aspekty v chove jeleňovitých 2012" (IV. ročník)
Téma: Paroží jelenovitých
Termín konání: 11.05.2012
Organizátoři: SIEZ Nitra, Wien, Brno, CVŽV Nitra - Ústav výživy, Slovenská polovnická komora, Slovenský polovnický svaz
Místo konání: Centrum výzkumu živočišné výroby, Hlohovská 2, Nitra.

Myslivost ve střední Evropě - Židlochovice

 

  • Středoevropský institut ekologie zvěře
  • Institut ekologie zvěře VFU Brno


ve spolupráci se Zemědělským výborem PSP ČR
pořádali
dne 6. září 2012 na zámku v Židlochovicích
mezinárodní odbornou konferenci z cyklu
„Myslivost ve střední Evropě-společné kořeny v minulosti, společná témata v současnosti a společné hledání řešení v budoucnosti"
na téma „Co jsou nejdůležitější pilíře středoevropské myslivosti?"

PROGRAM KONFERENCE ZDE

FOTOGALERIE Z KONFERENCE ZDE