Konference 2013

Konference v Židlochovicích 2013


Myslivost ve střední Evropě - společné kořeny v minulosti, společné problémy v současnosti a společné hledání řešení pro budoucnost

  • Středoevropský institut ekologie zvěře Vídeň-Brno-Nitra
  • Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

ve spolupráci

  • s Podvýborem pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova PSP ČR
  • a Ministerstvem zemědělství ČR

uspořádali dne 5. 9. 2013 na zámku v Židlochovicích

další mezinárodní konferenci z cyklu „Myslivost ve střední Evropě- společné kořeny v minulosti, společná témata v současnosti a společné hledání řešení v budoucnosti"

na téma „Podmínky a možnosti výkonu práva myslivosti se mění – obavy myslivců ze změn".


Program ZDE