Konference 2015

Konference v Žildochovicích 2015

Mezinárodní odborná konference
„Myslivost ve střední Evropě- společné kořeny v minulosti, společná témata v současnosti a společné hledání cesty do budoucnosti“
konaná pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečky
dne 3. září 2015
na zámku v Židlochovicích
na téma
" Myslivost je víc než pouhá regulace populací volně žijící zvěře“

Program konference ZDE