Konference 2019

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ŽIDLOCHOVICE  „Biodiverzita a myslivost ve znamení (agráfání) politiky a změny klimatu"


Středoevropský institut ekologie zvěře Vídeň-Brno-Nitra
Ministerstvo zemědělství České republiky
Mezinárodní konference
„Myslivost ve střední Evropě- společné kořeny v minulosti, společná témata
v současnosti a společné hledání řešení v budoucnosti„
5. září 2019
v zámku v Židlochovicích
hlavní diskuzní téma
„Biodiverzita a myslivost ve znamení (agrární) politiky a změny klimatu“

Konference v Židlochovicích není pouze informační akcí s přednáškami zaměřenými na určená témata, nýbrž slouží především jako platforma pro přeshraniční výměnu myšlenek a zkušeností za účelem vzájemné inspirace a hledání společných strategií při řešení aktuálních témat myslivosti ve středoevropském prostoru. Proto je v průběhu konference kladen důraz na odbornou diskuzi, jíž je vymezen velký časový prostor.PROGRAM v CZ ZDE
PROGRAM v De ZDE
DEKLARACE ŽIDLOCHOVICE ZDE