Partneři

ČESKÁ REPUBLIKA


Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Palackého 1-3, 612 42 Brno

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost, o.p.s.
Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha – Chodov

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, s.r.o.
Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, s.r.o. se ve své činnosti zaměřuje na řešení výzkumných prací zaměřených zejména na ekologii zvěře a biodiverzitu prostředí   

Informačné a poradenské centrum pre pol'ovníctvo, s.r.o.
Farská 25, 949 01 Nitra

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie zveri
Hlovecká 2, 951 41

 

RAKOUSKO

Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie
Erzherzog-Karl-Strasse 33/2/82, 1220 Wien

Mitteleuropäisches Gesellschaft für Jagdwissenschaft
Erzherzog-Karl-Strasse 33/2/82, 1220 Wien