Partneři

ČESKÁ REPUBLIKA


Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Palackého 1-3, 612 42 Brno

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost, o.p.s.
Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha – Chodov

ALKA Wildlife, o.p.s.
Lideřovice 62, 380 01 Dačice

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, s.r.o.
Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, s.r.o. se ve své činnosti zaměřuje na řešení výzkumných prací zaměřených zejména na ekologii zvěře a biodiverzitu prostředí   

Informačné a poradenské centrum pre pol'ovníctvo, s.r.o.
Farská 25, 949 01 Nitra

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie zveri
Hlovecká 2, 951 41

 

RAKOUSKO

Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie
Erzherzog-Karl-Strasse 33/2/82, 1220 Wien

Mitteleuropäisches Gesellschaft für Jagdwissenschaft
Erzherzog-Karl-Strasse 33/2/82, 1220 Wien