Publikace 2015

PUBLIKACE 2015

1. Forejtek, P.: Jubileum oborníka Ivana Višňáka, Svět myslivosti, 4, 2015, str. 28.

2. Forejtek, P.: Zdravotní problematika velkých šelem, Svět myslivosti, č.9, 2015. S.19-20

3. Hodžić, A., Mitkovà B., Modrý D., Juránková J., Frgelecová L., Forejtek P., Steinbauer V., Fuehrer H.-P., Duscher G.G.: Further evidence on the existence of Candidatus Neoehrlichia sp. (FU98) in a fox from the Czech Republic, Journal of Parasitology

4. Rajský, M., Garaj, P., Rajský, D. 2015: Manažovanie výživy raticovej zveri. Vydavateľ Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2758-4, 69 s.

5. Rajský, M.: Výživa zvierat Veda a prax. In. Slovenský chov, XX., 1, 2015, 26.

6. Rajský, M.: Imidž poľovníctva Prečo sa musíme ospravedlňovať? In. Lovu zdar, roč. 7, 1-2, 2015, 36-37.

7. Rajský M., Jurčík R. Mlyneková, Z.: Nie sú osirelé! Nechajte mláďatá v prírode. In. Lovu zdar, roč. 7, číslo 5, 2015, 44-46

8. Rajský D., Konečný, P., Rajský, M.: Alopécia srnčej zveri. In. Poľovníctvo a Rybárstvo, roč. 67, 5, 2015, 32-33.

9. Rajský, M.: Selektívny lov jeleníc. In. Poľovníctvo a Rybárstvo, roč. 67, 8, 2015, 8-12.

10. Rajský, M., Rajský, D., Slamečka, J.: Farmy raticovej zveri. In. Naše Poľovníctvo, 2, 2015, s. 10-11.

11. Rajský, M., Vodňanský, M.: Ako to v skutočnosti je s „prikrmovaním jelenej zveri vetvami“? In. Myslivost, 63, 2015, 4, 36-39.

12. Vodňanský, M., Rajský, M.: Savvalas dzívnieki un baríba. 1. Dala: siens (Zver a krmivá. 1. časť: seno). In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2015, 2, 64-67, ISSN 1407- 0537.

13. Rajský, M., Vodňanský, M., Jurčík, R.: Savvalas dzívnieki un baríba. 2. Dala: augli un dárzeni (Zver a krmivá. 2. časť: dužinaté krmivá). In. Medíbas makškerešana daba,
Latvia, 2015, 3, 42-45, ISSN 1407-0537.

14. Vodňanský, M., Rajský, M.: Savvalas dzívnieki un baríba. 3. Dala: skábbaríba – nozíme un ípatníbas (Zver a krmivá. 3. časť: siláže – význam a zvláštnosti). In. Medíbas Makškerešana daba, Latvia, 2015, 4, 82-84, ISSN 1407-0537.

15. Vodňanský, M., Rajský, M.: Savvalas dzívnieki un baríba. Skábbaríba – kvalitates un pieejamibas nozime. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2015, 5, 76-78,
ISSN 1407-0537

16. Rajský, M., Vodňanský, M., Forejtek, P., Rajský, D.: Savvalas dzívnieki un baríba. 5 dala: graudi – dot vai nedot? In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2015, 6, 78-81, ISSN 1407-0537.

17. Rajský, M., Bystriansky, S., Škorňa, J., Miklušek, P.: Los na Slovensku. In. Myslivost, 63, 2015, 12, 41-43.

18. Rajský, M., Vodňanský, M., Chrenková, M., Mlyneková, Z., Mlynár, R.: Výživa losa mokraďového. In. Myslivost, 64, 2016, 1, 46-49.

19. Rajský, M.: Manažment výživy farmovej raticovej zveri. In. Roľnícke noviny, r. 85, 3, 2015, s. 19-20.

20. Vodňanský, M., Rajský, M., Rajský, D., Forejtek, P.: Zhodnotenie početných stavov diviačej zveri v krajinách strednej Európy. In. Zborník odborných príspevkov a abstraktov Danieliaa diviačia zver, Obvodná poľovnícka komora Dunajská Streda, 2015, s. 23-30, ISBN: 978-80-972211-0-2.

21. Rajský, M., Polačiková, M., Vodňanský, M., Rajský, D.: Analýza obsahu živín v lesných drevinách v inundačnom území Dunaja v okrese Dunajská Streda. In. Zborník odborných príspevkov a abstraktov Danielia a diviačia zver, Obvodná poľovnícka komora Dunajská Streda, 2015, s. 37-42, ISBN: 978-80-972211-0-2

22. Rajský, D., Špakulová, M., Rajský, M., Garaj, P., Forejtek, P., Pápeš, M., Gaál, O.: Vybrané parazitárne choroby jeleňovitých a diviačej zveri. In. Zborník odborných príspevkov a abstraktov Danielia a diviačia zver, Obvodná poľovnícka komora Dunajská Streda, 2015, s. 85-98,ISBN: 978-80-972211-0-2.

23. Mlyneková, Z., Rajský, M.: Kukuričná siláž ako potenciálne krmivo pre danieliu a diviačiu zver. In. Zborník odborných príspevkov a abstraktov Danielia a diviačia zver, Obvodná poľovnícka komora Dunajská Streda, 2015, s. 111-116, ISBN: 978-80-972211-0-2.

24. Chrenková, M., Formelová, Z., Rajský, M., Polačiková, M. Využitie druhotných surovín a odpadov vo výžive zvierat: Porovnanie výživnej hodnoty repkového extrahovaného šrotu a repkového extrudovaného šrotu. In. Zborník odborných príspevkov a abstraktov Danielia a diviačia zver, Obvodná poľovnícka komora Dunajská Streda, 2015, s. 117-122, ISBN: 978-80-972211-0-2.

25. Rajský, D., Garaj, P., Hanzal, V., Rajský, M., Forejtek, P.: Vybrané hormonálne choroby a poruchy jeleňovitých (Cervidae) zisťované v poľovníckej praxi. In. Zborník odborných príspevkov a abstraktov Danielia a diviačia zver, Obvodná poľovnícka komora Dunajská Streda, 2015,s. 157-164, ISBN: 978-80-972211-0-2.

26. Rajský, D., Danihel, Ľ., Kropil, R., Rajský, M., Mojžiš, M., Figura, A.: Vybrané nádorové choroby jeleňovitých (Cervidae). In. Zborník odborných príspevkov a abstraktov Danielia a diviačia zver, Obvodná poľovnícka komora Dunajská Streda, 2015, s. 165- 173, ISBN: 978-80-972211-0-2.

27. Rajský, D., Garaj, P., Rajský, M. 2015: Kontrola zdravia poľovnej zveri – zmeny v zverozdravotnej situácii vybraných nákaz. In. Zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou Nové poznatky poľovníckej praxe, Levice, 27.03.2015, s. 75-94.

28. Rajský, M., Rajský, D. 2015: Manažment zdravia raticovej zveri v podmienkach farmových chovov na Slovensku so zameraním na výživu. In. Zborník prednášok, XV. Kongres Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, 29.-31. Mája 2015, Hotel Grand, Jasná, Demänovská Dolina, 56-72.

29. Rajský, M., Vodňanský, M., Rajský, D.: Výživa a ďalšie faktory ovplyvňujúce parametre parožia. In. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Poľovnícky manažment a ochrana zveri, XXVIII. ročník, 07.05.2015, TU Zvolen, 30-36, SBN 978-80-228-2792-8.

30. Rajský, D., Konečný, P., Rajský, M., Pápeš, M. Sezónna strata srsti (alopécia) srnca lesného Capreolus capreolus neurčenej etiológie. In. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Poľovnícky manažment a ochrana zveri, XXVIII. ročník, 07.05.2015, TU Zvolen, 110-115, ISBN 978-80-228-2792-8.

31. Jelsnes, R., Rajský, M. Los v Nórsku a v ďalších krajinách Európy. In. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Reštitúcia losa európskeho, 18.09.2015, Kokava nad Rimavicou, 4-8, ISBN: 978-80-972061-7-8.

32. Rajský, M., Chrenková, M., Vodňanský, M., Mlyneková, Z. Mlynár, R., Polačiková, M., Bencová, M., Formelová, Z., Rajský, D.: Výživná hodnota lesných drevín – trofický potenciál prostredia pre losa mokraďového na Slovensku. In. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Reštitúcia losa európskeho, 18.09.2015, Kokava nad Rimavicou, 30-40, ISBN: 978-80-972061-7-8

33. Rajský, M., Bystriansky, S., Škorňa, J., Mlyneková, Z., Mlynár, R.: Prvé poznatky k aklimatizácii a chovu losov na Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre v rámci projektu Reštitúcia losa európskeho. In. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Reštitúcia losa európskeho, 18.09.2015, Kokava nad Rimavicou, 45-55, ISBN: 978-80-972061-7-8.

34. Rajský, D., Garaj, P., Halaj, D., Rajský, M.: Vybrané onkologické choroby prežúvavej zveri a ich predpokladané príčiny. In. Recenzovaný zborník z odborného seminára s medzinárodnou účasťou Konflikt človeka a veľkých šeliem, Hrad Modrý Kameň, 18.09.2015, 26-37, ISBN 978-80-972091-3-1.

35. Chrenková, M. – Čerešňáková, Z. - Formelová, Z. – Rajský, M.: Comparison of in situ and in vitro methods for determination of rumen undegraded protein and degradation rate. In: Tagungsband 14. BOKU - Symposium Tierernährung, Globale Rohstoffe – lokale Lebensmittel: Zielkonflikte für die Tierernährung? 09. April, 2015, Wien, Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie Wien, p. 61 – 64, ISBN 978-3-900932-22-0.