Publikace 2016

PUBLIKACE 2016Publikační činnost v roce 2016

 1. Rajský, D., Forejtek, P., Hanzal, V., Janiszewski, P., Sugár, L., Rajský, M., Garaj, P., Kropil, R., Lebocký, T., Šuba, I. 2016: Atlas patologii dzikich zwierzat. Oficyna Wydawnicza Oikos SP. z o.o. Warszawa, ISBN 978-83-64843-01-3, 303 s.
 2. Rajský, D., Garaj, P., Rajský, M. 2016: Veterinárna starostlivosť o zver. Atlas chorôb II. Príručka (CD). Vydavateľ Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2890-1, 52 s.
 1. Mlyneková, Z. - Čerešňáková, Z. – Rajský, M., 2016. Nutrient
  content and organic matter degradability of different morphological
  parts of maize hybrids dent and dent x flint. In: Slovak J. Anim.
  , 49, 2016 (1): 17-22, ISSN 1337-9984.
 1. Rajský, M., Mlyneková, Z., Formelová, Z., Chrenková, M., Vodňanský, M., Bystriansky, S. (2016): The nutritional requirements of moose (Alces alces) determined under experimental conditions. In. Folia Oecologica, vol. 43, no. 1 – Abstracts of conference papers presented at FJT100, 113-114, ISSN 1336-5266
 1. Chrastinová, Ľ., CHrenková, M., Polačiková, M., Ondruška, Ľ., Formelová,
  , Mlyneková, Z., Rajský, M., Rafay, J., Hanusová, E., Jurčík, R.,
  Kováčik, J., Massányi, P. 2016. Biochemical Parameters in Blood Serum and Breast Muscle of Japanese Quails after Feeding Complete Feed Mixtures with GM Maize. In: Slovak Journal of Animal Science - The 4th International Scientific
  Conference ,,Animal Biotechnology,, 08.12.2016, Vol. 49, no. 4, 2016, p. 174.
  ISSN 1337-9984 (Print) ISSN 1338-0095
 1. Rajský, D., Rajský, M., Garaj, P., Kropil, R., Ivan, M., Vodnansky, M., Hanzal, V., Erdélyi, K.: Emergence and expansion of roe deer (Capreolus capreolus) fibropapillomatosis in Slovakia. In. Eur J Wildl Res, 2016, 1, 62:43-49, ISSN 1612-4642. DOI 10.1007/s10344-015-0972-y
 1. Sirotkin, V. A., Oravcová, M., Slamečka, J., Harrath, H. A., Rajský, M.: Interrelationships between reproductive cycle, age, body weight and steroid hormones in roe deer females (Capreolus capreolus). In. Folia Zoologica, 2016, 65 (1):59-64.
 1. Rajský, M., Vodňanský, M.: Výživa prežúvavej zveri. In. Magazín poľovníka 2016, Klub autorov slovenskej poľovníckej literatúry a umenia, 41-46, ISBN 978-80-972061-8-5.
 1. Rajský, M., Vodňanský, M.: Mýty a fakty o prikrmovaní. In. Poľovníctvo a Rybárstvo, roč. 68, 2, 2016, 8-12.
 1. Rajský, M., Gašparík, J., Polačiková, M.: Aká je výživná hodnota lesných drevín ? In. Slovenský chov, XXI., 4, 2016, 38-39.
 1. Rajský, D., Rajský, M,  Vodňanský, M., Pápeš, M. : Prípady intoxikácie srnčej zveri repkou olejnou vo vegetačnom období, In:  Slovenský veterinársky časopis,  XLI, 2016, 1-2, 34-35
 2. Rajský, D., Garaj, P., Kropil,R., Rajský, M.: Intoxikácia srnčej zveri (Capreolus capreolus) repkou olejnou v zimnom období, In:  Slovenský  veterinársky časopis,  XLI, 2016, 1-2, 35-39
 1. Rajský, D., Rajský, M.: Aký je to červ. In. Poľovníctvo a Rybárstvo, roč. 68, 8, 2016, 33.
 1. Rajský, D., Ulmanis, M., Pakalns, D., Rajský, M.: Africký mor ošípaných. In. Poľovníctvo a Rybárstvo, roč. 68, 7, 2016, 30-32.
 1. Rajský, M., Kaštier, P., Rajská, M.: Čo s nepôvodnými a inváznymi druhmi?   Poľovníctvo a Rybárstvo, roč. 68, 11, 2016, 8-12.
 1. Rajský, M., Chrenková, M., Formelová, Z., Mlyneková, Z.: Nie je odpad ako odpad. In. Poľovníctvo a Rybárstvo, roč. 68, 11, 2016, 24-26.
 1. Rajský, M., Vodňanský, M., Chrenková, M., Mlyneková, Z., Mlynár, R.: Výživa losa mokraďového. In. Myslivost, 64, 2016, 1, 46-49.
 1. Rajský, M., Bystriansky, S., Škorňa, J., Miklušek, P., Mlyneková, Z., Mlynár, R.: Latvias alni Slovákijá. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2016, 2, 64-67, ISSN 1407-0537.
 1. Rajský, D., Rajský, M., Vodňanský, M.: Ragi un „parúkas“ – arí „dámám“ levadkurss. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2016, 3, 22-25, ISSN 1407-0537.
 1. Rajský, D., Rajský, M., Vodňanský, M.: Stirnu kazas Ragi, klúdas un fakti. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2016, 4, 34-37, ISSN 1407-0537.
 1. Rajský, D., Vodňanský, M., Rajský, M.: „Kaza ar ragiem Nr. 1“ – izpéte pieráda pienémumus. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2016, 5, 40-42, ISSN 1407-0537.
 1. Rajský, M., Vodňanský, M., Rajský, D.: Ziemas rapsis un stirnas. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2016, 5, 82-85, ISSN 1407-0537.
 1. Rajský, M., Bystriansky, S., Škorňa, J., Miklušek, P., Remiasz, K.: Aký je los? In. Myslivost, 64, 2016, 10, 60-62.
 1. Rajský, M., Bystriansky, S., Škorňa, J., Mlyneková, Z., Mlynár, R.: Reštitúcia losa na Slovensku sa už rozbehla. In. Roľnícke noviny, r. 86, 29, 2016, s. 38-39.
 1. Rajský, M., Vodňanský, M., Gašparík, J., Kropil, R., Chrenková, M., Polačiková, M., Rajský, D.: Trofická dispozícia lesných porastov z aspektu výživy jeleňovitých. In. Recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej konferencie Významné aspekty v chove jeleňovitých (5. ročník) - Pôvodné druhy čeľade jeleňovité na Slovensku: srnec, jeleň a los, NPPC – VÚŽV Nitra, 18.02.2016, 23-33, ISBN 978-80-89162-63-5.
 1. Rajský, D., Rajský, M., Garaj, P., Kropil, R., Hanzal, V., Pápeš, M.: Vybrané nenákazlivé a polyfaktoriálne choroby pri srncovi lesnom a jeleňovi lesnom. In. Recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej konferencie Významné aspekty v chove jeleňovitých (5. ročník) - Pôvodné druhy čeľade jeleňovité na Slovensku: srnec, jeleň a los, NPPC – VÚŽV Nitra, 18.02.2016, 42-53, ISBN 978-80-89162-63-5.
 1. Rajský, D., Špakulová, M., Garaj, P., Danihel, Ľ., Mojžiš, M., Kašný, M., Rajský, M.: Vybrané nákazlivé choroby zisťované pri srncovi lesnom a jeleňovi lesnom na Slovensku. In. Recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej konferencie Významné aspekty v chove jeleňovitých (5. ročník) - Pôvodné druhy čeľade jeleňovité na Slovensku: srnec, jeleň a los, NPPC – VÚŽV Nitra, 18.02.2016, 70-82, ISBN 978-80-89162-63-5.
 1. Rajský, M., Chrenková, M., Formelová, Z., Polačiková, M., Mlyneková, Z., Mlynár, R., Bencová, E.: Výživa jeleňovitých: využitie druhotných surovín a odpadov. In. Recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej konferencie Významné aspekty v chove jeleňovitých (5. ročník) - Pôvodné druhy čeľade jeleňovité na Slovensku: srnec, jeleň a los, NPPC – VÚŽV Nitra, 18.02.2016, 109-118, ISBN 978-80-89162-63-5.
 1. Rajský, M., Škorňa, J., Bystriansky, S., Miklušek, P., Mlynár, R., Mlyneková, Z., Formelová, Z., Chrenková, M.: Aktuálne výsledky z aklimatizácie a chovu losa mokraďového v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra. In. Recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej konferencie Významné aspekty v chove jeleňovitých (5. ročník) - Pôvodné druhy čeľade jeleňovité na Slovensku: srnec, jeleň a los, NPPC – VÚŽV Nitra, 18.02.2016, 135-140, ISBN 978-80-89162-63-5.
 1. Rajský, M., Mlyneková, Z., Jurčík, R., Vodňanský, M., Rajský, D. (2016): Výživa jelenčiat. In. Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, XII. roč., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 07.-08.09.2016, 79-82, ISBN 978-80-8077-497-4.
 1. Vodňanský, M., Rajský, M. 2016: Hospodaření se zajícem, bažantem a koroptví v Rakousku. In. Recenzovaný zborník z odborného seminára s medzinárodnou účasťou Perspektívy chovu malej zveri v okrese Veľký Krtíš, Hrad Modrý Kameň, 09.09.2016, 26-32, ISBN 978-80-972419-2-6.
 1. Rajský, D., Ulmanis, M., Palkans, D., Olševskis, E., Rajský, M. 2016: Africký mor ošípaných – riziká pre diviačiu populáciu na Slovensku. In. Recenzovaný zborník z odborného seminára s medzinárodnou účasťou Perspektívy chovu malej zveri v okrese Veľký Krtíš, Hrad Modrý Kameň, 09.09.2016, 46-50, ISBN 978-80-972419-2-6.
 1. Rajský, M., Mlyneková, Z., Mlynár, R., Bystriansky, S., Škorňa, J., Vodňanský, M., Rajský, D.: Životné potreby losa mokraďového Alces alces zisťované v experimentálnych podmienkach Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Poľovnícky manažment a ochrana zveri, XXIX. ročník, 05.05.2016, TU Zvolen, 33-40, ISBN 978-80-228-2903-8.
 2. Chrastinová, Ľ., Čobanová, K., Chrenková, M., Polačiková, M., Formelová,
  , Lauková, A., Bučko, O., Grešáková, Ľ., Rajský, M., Ondruška, Ľ. 2016. The effects of inorganic and organic zinc dietary supplementation on performance of rabbits and meat mineral elements content. In: Tagungsband 15. BOKU - Symposium Tierernährung, Verarbeitung von Futtermittelnfür die Mischfutterherstellung? 07. April, 2016, Wien, Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie Wien, p. 223- 226, ISBN 978-3-900932-33-6.
 3. Chrenková, M., Pomikalová, S., Polačiková, M., Chrastinová, Ľ., Formelová,Z., Rajský, M., Mlynár, R.: Forage production from genetically modified crops. In: 17th International Conference Forage Conservation, 27th-29th September 2016, Horný Smokovec, SR, NAFC Nitra, p. 97-100, ISBN 978-80-89418-45-9.
 1. Chrenková, M., Pomikalová, S., Chrastinová, Ľ., Polačiková, M. - Formelová, Z., Rajský, M., Mlyneková, Z.: Effect of Crimped Maize Grain Ensiled with High Moisture Grains of Transgenic Bt Maize in Fattening Bulls. Forage production from genetically modified crops. In: 17th International Conference Forage Conservation, 27th -29th September2016, Horný Smokovec, SR, NAFC Nitra, p. 159 –162, ISBN 978-80-89418-45-9.
 1. Chrenková, M. -  Polačiková, M. - Chrastinová, Ľ. - Formelová, Z. - Rafay, J. - Rajský, M. - Ondruška, Ľ. - Dragomir, C. 2016. Comparison of Rabbits Performance and Nutritional Profile of Meat When Fed Diets Containing MON 88017, NON – Transgening or Conventional Maize. In: Proceedings of the XVII International Feed Technology Symposium Novi Sad, III International Congress “Food Technology, Quality and Safety” 25 – 27.10. 2016, Novi Sad, Serbia, University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Serbia, p. 24 -29, ISBN 978-86-7994-051-3
 1. Chrenková, M, - Chrastinová, Ľ. -Poláčiková, M. - Formelová, Z. - Lauková, A. - Plachá, I. - Strompfová, V. - Rafay, J. - Mlyneková, Z. - Rajský, M. - Čobanová, K. -Pogány Simonová, M. - Kandričáková, A. - Mlynár, R. 2016. Utilization of Food Industry By-Products as a Feed for Rabbits. In: Proceedings of the XVII International Feed Technology Symposium Novi Sad, III International Congress “Food Technology, Quality and Safety” 25 – 27.10. 2016, Novi Sad, Serbia, University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Serbia, p. 30 -35, ISBN 978-86-7994-051-3
 1. Slamečka, J., Sládeček, T., Jurčík, R., Rajský, M. (2016):
  Decline of European brown hare (Lepus europaeus) populations in Slovakia. In:
  Nature and Wildlive. The Challenge of Wildlife Management in 21st Century:
  Scientific and professional conference with international participation:
  Karlovac, Croatia, 14.04.2016: Book of Abstracts. – Karlovac : Veleučilište u
  Karlovacu / Karlovac University of Applied Sciences, 2016. – ISBN 978-953-7343- 86-6, 978-953-7343-87-3 (on line)


PŘEDNÁŠKY

1. Rajský, M.: Výživa prežúvavej zveri. Čo všetko ovplyvňuje výživa? Vyžiadaná prednáška od OPK Liptovský Mikuláš pre poľovníckych hospodárov a predsedov poľovníckych organizácií v okrese Liptovský Mikuláš, 27.01.2016, Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, 2 h.

2. Rajský, M.: Starostlivosť o raticovú zver. Výživa a kvalita raticovej zveri. Vyžiadaná prednáška od Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom a Okresného úradu v Žarnovici, určená pre poľovníckych hospodárov a predsedov poľovníckych organizácií v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, 19.05.2016, Okresný úrad v Žarnovici, 3 h.

3. Rajský, M., Formelová, Z.: Výživa a kvalita krmív. Vyžiadaná prednáška a exkurzia od Strednej odbornej školy veterinárnej, určená pre študentov v rámci predmetu Poľovníctvo, NPPC-VÚŽV Nitra, 6.12.2016, 1 h.

4. Rajský, M.: Deer Nutrition, Agricultural Research in Slovakia and Possible U.S. Collaborations, Vyžiadaná prednáška od Department of Agriculture, Nutrition and Veterinary Sciences, University of Nevada, Reno, USA, 18.11.2016, 1 h.


ODBORNÉ POSUDKYČLÁNKY