Publikace 2018

PUBLIKACE 2018

 1. Rajský, M., Rajčáková, Ľ., Vodňanský, M., Chrenková, M., Mlynár, R. 2018. The mixed silage of maize and dendromass as a potential feed for wild ruminants. Slovak J. Anim. Sci., 51, 2018 (2): 61-68, ISSN 1337-9984.
 1. Rajský, M., Chrenková, M., Kropil, R., Rajský, D., Vodňanský, M. 2018. Deer Nutrition and Feeding. In. Proceedings of the VII. World Deer Congress, Russian Federation, Altai region, Belokurikha, 20.-25.08.2018, Ministry of Agriculture of Russian Federation, Government of Altai Region, p. 128-135.
 1. Rajčáková, Ľ., Rajský, M., Mlynár, R. The effect of silage additives on quality of the mixture silages of maize and dendromass. In. Slovak J. Anim. Sci., 51, 2018 (3): 111-118, ISSN 1337-9984.
 1. Forejtek, P. 2018: Léčit nebo lovit, Myslivost, 5, 8-12.
 1. Vaca, D. Židlochovické rozhovory 2018, Svět myslivosti 10, 12-14.
 1. Vodňanský, M. 2018: Mysliveckou problematiku doporučuji nepodceňovat, rozhovor, Svět myslivosti 4, 24-26.
 1. Vodňanský, M. 2018: Vyjádření k zástřelnému, Myslivost 12,10-11.
 1. Vodňanský, M. 2018: ASP in Tschechien – ein Jahr danach I, Weidwerk 8, 14-16
 1. Vodňanský, M. 2018: ASP in Tschechien – ein Jahr danach II, Weidwerk 9, 16-17
 1. Vodňanský, M. 2018: Mandarinen gegen Hasen, Der Anblick 1, 100-102
 1. Vodňanský, M. 2018: Hohe Besätze und deren tiefer Fall, Der Anblick 2, 100-101
 1. Vodňanský, M. 2018: Der Böhmische Jagdfasan war einmal, Der Anblick 3, 106-107
 1. Vodňanský, M. 2018:, Heimlich, still und leise, Der Anblick 5, 100-101
 1. Vodňanský, M. 2018: Land der Widder, Der Anblick 6, 100-101
 1. Vodňanský, M. 2018: Strukturfolger Rehwild, Der Anblick 7, 98-99
 1. Vodňanský, M. 2018: Das Land vieler Hirscharten, Der Anblick 9, 108-109
 1. Vodňanský, M. 2018: Rotwild als Hege und Forschungsobjekt, Der Anblick10,100-101
 1. Vodňanský, M. 2018: Jagdland voller Exoten, Der Anblick 11, 108-109
 1. Vodňanský, M. 2018: Wildtiermanagement in Zäunen, Der Anblick 12, 108-109
 1. Rajský, D., Rajský, M. 2018 Významné aspekty v chove raticovej zveri. In. TUZVO, časopis Technickej univerzity vo Zvolene, XXVI, 1, 2018, s. 19, ISSN 2453-8957.
 1. Vodňanský, M. 2018: Totgesagte leben länger, Der Anblick 4, 108-109
 1. Rajský, M. 2018: Na celoruskom seminári. In. Poľovníctvo a Rybárstvo, roč. 70, 7, 2018, 52-53.
 1. Rajský, M. 2018: Mesto jeleňov. In. Poľovníctvo a Rybárstvo, roč. 70, 10, 2018, 30-31.
 1. Rajský, M., Chrenková, M. 2018. VI. Medzinárodná konferencia Významné aspekty v chove raticovej zveri. 50 rokov Odboru výživy, 20 rokov Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri. In. Myslivost, 66, 3, 56-57, ISSN 0323-214X 46887.
 1. Rajský, D., Forejtek, P., Rajský, M. 2018. Medijamo dzivnieku patologijas (5). Parazitaras slimibas. 1. dala. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2018, 3, 44-47, ISSN 1407-0537.
 1. Rajský, D., Forejtek, P., Rajský, M. 2018. Medijamo dzivnieku patologijas (6). Parazitaras slimibas. 2. dala. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2018, 4, 66-69, ISSN 1407-0537.
 1. Rajský, D., Forejtek, P., Rajský, M. 2018. Medijamo dzivnieku patologijas (7). Parazitaras slimibas. 3. dala. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2018, 5, 79-83, ISSN 1407-0537.
 1. Rajský, D., Forejtek, P., Rajský, M. 2018. Medijamo dzivnieku patologijas (8). Parazitaras slimibas. 4. dala. In. Medíbas makškerešana daba, Latvia, 2018, 6, 48-51, ISSN 1407-0537.
 1. Rajský, M., Vodňanský, M., Rajčáková, Ľ. 2018. Siláž z biomasy lesných drevín a kukurice. In. Myslivost, 66, 12, 37-39, ISSN 0323-214X 46887.
 1. Rajský, M., Chrenková, M. 2018. Významné aspekty v chove raticovej zveri. In: Roľnícke noviny, 2018, roč. 88,  č. 8, s. 22.
 1. Rajský, M. 2018. Analýza chovu raticovej zeri na Slovensku. In: Roľnícke noviny, 2018, roč. 88,  č. 47, s. 22.
 1. Rajský, D., Kropil, R., Rajský, M., Garaj, P., Vodňanský, M., Danihel, Ľ., Lešník, F., Forejtek, P., Ivan, M., Bučko, J., Hanzal, V., Erdélyi, K. 2018: Fibropapilomatóza srnčí zvěře. In. Recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej konferencie VI. Významné aspekty v chove raticovej zveri – Výživa a zdravie, NPPC – VÚŽV Nitra, 01.02.2018, 57-68, ISBN 978-80-89162-67-3.
 1. Gašparík, J., Šmehýl, P., Dobiáš, M., Blaška, J., Rajský, M. 2018: Analýza účinnosti vybraných typov mechanickej ochrany drevín proti ohryzu jeleňou zverou. In. Recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej konferencie VI. Významné aspekty v chove raticovej zveri – Výživa a zdravie, NPPC – VÚŽV Nitra, 01.02.2018, 92-98, ISBN 978-80-89162-67-3.
 1. Babják, M., Königová, A., Dolinská, U., M., Rajský, M., Megyesi, Š., Molnár, L., Várady, M. 2018: Transmission of gastrointestinal nematode Haemonchus contortus between sheep and roe deer under field conditions. In. XIIIth SLOVAK AND CZECH PARASITOLOGICAL DAYS XIII. SLOVENSKÉ A ČESKÉ PARAZITOLOGICKÉ DNI Parasites in the Heart of Europe. Book of Abstracts. s. 49, Košice, Slovakia, Congress Hotel Centrum, May 21 – 25, 2018, SLOVAK SOCIETY FOR PARASITOLOGY AT SAS, ISBN 978 – 80 - 968473 – 9 – 6.
 1. Rajský, M., Rajský, D., Vodňanský, M., Chrenková, M., Jurčík, R.: Potreba živín pre srnčiu zver. In. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Poľovnícky manažment a ochrana zveri, XXXI. ročník, 11.05.2018, TU Zvolen, 22-32, ISBN 978-80-228-3085-0.
 1. Rajský, M., Vodňanský, M., Kropil, R., Lebocký, T., Chrenková, M.,  Rajský, D., Formelová, Z., Mlyneková, Z., Polačiková, M., Gašparík, J., Jurčík, R., Žitňan, R., Szakács, J., Mlynár, R. 2018: Výstupy z mezinárodního výzkumu výživy a ekológie raticovej zvěře. In. Recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej konferencie VI. Významné aspekty v chove raticovej zveri – Výživa a zdravie, NPPC – VÚŽV Nitra, 01.02.2018, 69-91, ISBN 978-80-89162-67-3.
 1. Rajský, M. 2018: Manažment vlka a medveďa na Slovensku. Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej konferencii „Myslivecká konferencie 2018“. Moravskoslezký kraj, Moravskoslezská společnost pro ochranu přírody a myslivost, Redakce časopisu Myslivost, prednáška v trvaní 1 h., Sborník referátu, s. 15-17, Krajský úrad, Ostrava, ČR,. 7.11.2018