O společnosti

SIEZ

je mezinárodně působícím výzkumným, vzdělávacím a informačním centrem. Jeho posláním je podpora myslivosti a ochrany přírody ve středoevropském prostoru bez ohledu na státní hranice. Funkčně i organizačně je velmi úzce propojen se svými sesterskými institucemi v České republice, Rakousku a na Slovensku. Široká mezinárodní spolupráce umožňuje zavádět do české myslivecké praxe nejlepší odborné zkušenosti a nové poznatky z celého středoevropského regionu.